filmy rekrutacyjne

Zapraszając widza do przestrzeni firmowej i oddając głos pracownikom, pracodawca buduje w oczach kandydatów pozytywny wizerunek oraz autentyczność. Materiały rekrutacyjne i employerbrandingowe odzwierciedlają atmosferę miejsca i ducha zespołu. Mogą również informować o procesie rekrutacyjnym, dostępnych miejscach pracy oraz korzyściach płynących z zatrudnienia w prezentowanej firmie