filmy wizerunkowe

Tworząc filmy wizerunkowe chcemy wywołać u odbiorcy, silne emocje, które przełożą się na trwałe zapamiętanie marki w jego świadomości.
Jednym zdaniem: zmniejszamy dystans między marką, a widzem.